الحاج قاضي محمد عمر اخندزاده د ۱۳۹۷ش کال لپاره د انکشافي بوديجي پلان دارشاد حج اوقافو وزارت مقام ته وړاندي

دکندهار ولايت د ارشاد حج اوقافو ريس الحاج قاضي محمد عمر اخندزاده د ۱۳۹۷ش کال لپاره د انکشافي بوديجي پلان دارشاد حج اوقافو وزارت مقام ته وړاندي کړ او همدا رنګه يي د کندهار ولايت د لويه عيدګا د اساسي ترميم او په حج کيمپ کي يي د ښځو لپاره يي د شل اطاقيز تعمير او همدا ډول د معلولينو لپاره يي دحج سهم اضافه والی او د علماوو لپاره يي د تشکيل اضافه والی غوښتنی وکړی د ارشاد حج اوقافو وزارت محترم وزير صاحب عثماني او معين صاحب اداری مالی او ريس صاحب حج عمومي لخوا يي د ۱۳۹۷ ش مالی کال کی يې دپلان د شاميلولو ډاډ ورکړ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*